gents

Gents and Teamleader take their next step together to #WorkSmarter

Gents en Teamleader nemen samen hun volgende stap #WorkSmarter

Gents et Teamleader unissent leurs forces pour le projet #WorkSmarter

English

Gents has set up Teamleader’s first pan-European brand campaign, increasing awareness of the all-in-one tool that helps entrepreneurs take their next step and enables them to work smarter. The integrated brand campaign, which will roll out across Europe, consists of a smart media mix combining traditional advertising with digital tools. 

The Teamleader Time Capsule

Gents and Teamleader took their first step together with the launch of the Teamleader Time Capsule in Belgium and the Netherlands. ‘The Time Capsule is an online platform that helps entrepreneurs think about tomorrow, today. The platform challenges them to define their next step(s) in order to grow their business and work smarter’, says Tim Helsen, chief creative officer of Gents. Entrepreneurs are encouraged to record a message for their future selves, prioritise their ambitions and fill their personalised Time Capsule with good intentions. In time they will receive a digital reminder, with the best advice from themselves.  

Reinhard De Milt, chief marketing officer at Teamleader, says: ‘Teamleader also actively prompts participants to realise their next steps with timely reminders, personalised content and helpful events. Moreover, the platform connects like-minded entrepreneurs to share experiences along the way.’

To drive traffic to the platform, Gents has made brief 20” radio commercials that resemble recorded Time Capsules. Listeners hear entrepreneurs from the future give advice to their ‘2017 selves’ and are prompted to visit the campaign website to make their own Time Capsule.

Teamleader becomes talk of the town

To kick off the campaign, Teamleader made use of the power of their owned media, combining this with posts on various other media and publishing exclusive research with SMEs in De Standaard. Other media picked up the message and talked about SMEs and their next steps in the following days. Gents and Teamleader hacked the Twitter conversation by sharing #worksmarter tips for entrepreneurs and encouraging them to do the same. In less than two hours, the hashtag rose to number three in Belgium’s trending topics.  

To support the campaign launch, Gents took Teamleader to the streets of Flanders in a broad out-of-home billboard campaign. In Antwerp, they created a massive outdoor blow-up in the heart of the city: the Meir. This showed the digital scale-up to Antwerp (and the rest of Flanders) with an eye-catching, comic book-style poster. Passers-by discover more about Teamleader with every step they take. Gents also created 2m² posters using the same eye-catching design, filling the streets of other Flemish cities.        

Over the next few months, the campaign will be launched in France and later on in the other countries where Teamleader is active.

Stories of the future

Stay tuned, because in the near future Gents will launch Teamleader’s first international brand movie. It tells the story of three entrepreneurs from the future, who took their next steps – with Teamleader.

About Teamleader

Teamleader is a cloud-based SaaS service for CRM and sales, project management, time tracking and invoicing. It streamlines the entire process from lead to cash. The company of the same name is run by CEO Jeroen De Wit and co-founder Mathias De Loore. Together, they share an ambition of helping SMEs to improve their processes with Teamleader. Teamleader is always improving its service through clear and transparent collaboration with its clients. SMEs have the potential to work smarter if the platform on which they work functions well. Teamleader is active in Western Europe, the DACH region and Southern Europe.

Credits

Gents creëerde Teamleaders eerste pan-Europese campagne om de awareness te verhogen van hun all-in-one tool, die ondernemers helpt slimmer te werken en hun volgende stap te nemen. De geïntegreerde brand campaign wordt verspreid doorheen Europa via een slimme mix van traditionele reclame en digitale tools.

De Teamleader Tijdscapsule

Om de all-in-one tool verder te promoten, lanceerden Gents en Teamleader in België en Nederland de Teamleader Tijdscapsule. ‘De tijdscapsule is een online platform dat ondernemers vandaag helpt nadenken over morgen. Het platform daagt hen uit om hun volgende stap(pen) te bepalen om hun zaak te doen groeien, en zo slimmer te gaan werken,’ zegt Tim Helsen, chief creative officer van Gents. Ondernemers nemen een persoonlijke boodschap op, gericht aan hun toekomstige zelf, waarin ze hun professionele ambities, goede voornemens en concrete plannen delen. In de toekomst ontvangen ze regelmatig digitale reminders met hun eigen goede raad.

Reinhard De Milt, chief marketing officer bij Teamleader: ‘Teamleader moedigt ondernemers aan hun volgende stappen te realiseren dankzij gepersonaliseerde content, relevante evenementen en regelmatige reminders. Meer nog, het platform brengt gelijkgestemde ondernemers met elkaar in contact om hun gemeenschappelijke ervaringen te delen.’

Om traffic te genereren naar het platform, creëerde Gents korte 20” radiospots, die net opgenomen  tijdscapsules lijken. Luisteraars horen ondernemers - uit 2020 - advies geven aan zichzelf, in 2017. Al luisterend worden ze aangemoedigd de campagnesite te bezoeken, om daar hun eigen tijdscapsule te creëren en hun eerste stappen richting een betere toekomst te zetten.

Teamleader creëert de nodige buzz

Om de campagne te lanceren, gebruikte Teamleader hun eigen media, gecombineerd met posts op andere kanalen. Ze publiceerden verder een exclusief onderzoek met kmo’s in De Standaard, dat in de dagen erna een hot topic werd binnen de Vlaamse ondernemerswereld. Gents en Teamleader hackten ook de Twitter conversatie door #worksmarter tips voor ondernemers te delen en hen aan te moedigen hetzelfde te doen. De hashtag steeg in minder dan twee uur naar de nummer 3 in Belgiës trending topics.

Gents bracht Teamleader ook verder dan de digitale wereld en nam de digitale scale-up mee naar buiten, letterlijk. In het hart van Antwerpen, op de Meir, kon je gedurende 2 weken een gigantische outdoor blow-up spotten. Met een eye-catching design in comic book-stijl, werd Teamleader op de kaart gezet in Antwerpen (en de rest van Vlaanderen). Voorbijgangers kwamen meer te weten over Teamleader met elke stap die ze zetten.

De komende maanden wordt de campagne gelanceerd in Frankrijk en later in andere landen waar Teamleader actief is.

Verhalen voor de toekomst

In de nabije toekomst lanceert Gents Teamleaders eerste internationale brand movie. Die vertelt het verhaal van drie ondernemers uit de toekomst die samen met Teamleader hun volgende stappen hebben genomen.

Over Teamleader

Teamleader is een SaaS-cloudtoepassing voor CRM en verkoop, projectmanagement, tijdsregistratie en facturatie. Het stroomlijnt het hele proces van leads tot inning van betalingen. Het gelijknamige bedrijf wordt geleid door CEO Jeroen De Wit en co-founder Mathias De Loore. Ze delen de ambitie om met Teamleader kmo’s te helpen met hun processen. Dankzij een nauwe en transparante samenwerking met zijn klanten blijft Teamleader het platform optimaliseren. Kmo’s kunnen efficiënter werken als ook het platform waarmee ze werken soepel draait. Teamleader is actief in West-Europa, de DACH-regio, en in Zuid-Europa.

Credits

Gents a conçu la première campagne paneuropéenne de marque de Teamleader, visant à sensibiliser davantage les entrepreneurs à un outil tout-en-un qui les aide à se développer et leur permet de travailler plus intelligemment. La campagne de marque intégrée, qui sera déployée dans toute l’Europe, se fonde sur un mix média intelligent associant la publicité traditionnelle aux outils numériques.

La Time Capsule Teamleader

Gents et Teamleader ont collaboré pour la première fois pour le lancement de la Time Capsule Teamleader en Belgique et aux Pays-Bas. « La Time Capsule est une plateforme en ligne qui aide les entrepreneurs à réfléchir dès aujourd’hui à demain. La plateforme les aide à définir leur(s) prochain(s) objectif(s) pour développer leur entreprise et travailler plus intelligemment », explique Tim Helsen, Chief Creative Officer chez Gents. Les entrepreneurs sont encouragés à enregistrer un message destiné à eux-mêmes dans le futur, à prioriser leurs ambitions et à remplir leur Time Capsule personnalisée de bonnes intentions. Ils recevront un rappel numérique en temps voulu et pourront redécouvrir les meilleurs conseils qu’ils ont eux-mêmes formulés. 

« Teamleader encourage activement les participants à réaliser leurs prochains objectifs grâce à des rappels opportuns, à un contenu personnalisé et à des événements utiles. La plateforme permet aussi de connecter les entrepreneurs qui partagent la même vision afin qu’ils partagent leurs expériences au fil du temps », ajoute Reinhard De Milt, Chief Marketing Officer chez Teamleader.

Pour booster l’affluence sur la plateforme, Gents a créé des spots radio publicitaires de 20 secondes qui ressemblent à des Time Capsules enregistrées. Les auditeurs entendent des entrepreneurs du futur se donner des conseils à « eux-mêmes en 2017 » et sont invités à visiter le site web de la campagne pour créer leur propre Time Capsule.

Teamleader devient le sujet tendance

Pour lancer la campagne, Teamleader a utilisé ses médias en les combinant avec des publications sur d’autres médias et la publication d’une étude exclusive sur les PME dans le journal De Standaard. Plusieurs autres médias ont repris le message et ont très rapidement parlé des PME et de leurs prochains objectifs. Teamleader et Gents ont envahi les conversations sur Twitter en partageant des astuces #worksmarter pour entrepreneurs et en les encourageant à faire de même. En moins de deux heures, le hashtag a grimpé à la troisième place des sujets tendance en Belgique. 

Pour soutenir le lancement de la campagne, Gents a mis Teamleader à l’honneur dans les rues de Flandre à l’aide d’une campagne extérieure massive de panneaux publicitaires. À Anvers, ils ont déployé une gigantesque affiche extérieure au cœur de la ville, sur le Meir. Elle montre le scale-up numérique à Anvers (et au reste de la Flandre) dans le style accrocheur des bandes dessinées. Les passants en apprennent ainsi un peu plus sur Teamleader à chaque pas. Gents a également créé des affiches de 2 m² arborant le même design pour d’autres villes flamandes.

Dans les prochains mois, la campagne sera lancée en France, puis dans les autres pays où Teamleader est actif.

Histoires du futur

Restez branché : dans un futur proche, Gents lancera le premier film international de marque de Teamleader. Il relatera l’histoire de trois entrepreneurs du futur, qui ont atteint leurs prochains objectifs avec Teamleader. 

À propos de Teamleader

Teamleader est un service « SaaS » dans le cloud pour le CRM, les ventes, la gestion de projet, le suivi du temps et la facturation. Il rationalise l’ensemble du processus, de la prospection à la trésorerie. La société du même nom est dirigée par le CEO Jeroen De Wit et le cofondateur Mathias De Loore. Ils partagent tous deux l’ambition d’aider les PME à améliorer leurs processus grâce à Teamleader. Grâce à une coopération claire et transparente avec ses clients, Teamleader améliore constamment ses services. Les PME ont la possibilité de travailler plus intelligemment si la plateforme sur laquelle elles travaillent fonctionne correctement. Teamleader est actif en Europe occidentale, dans la région DACH et en Europe méridionale.

Crédits